CRLP 138, CRKS 138, CRCD 138

1989
Cover : CRLP 138, CRKS 138, CRCD 138

Familjen Gard – Lilian, Johanna, Evelina, Alexandra och Ingemar. Inspelad i Studio 19, Hamar.

 • 1Där midnattssolens skapare ger fest
 • 2Förutfattad mening
 • 3Helt frikänd
 • 4Ej det finns en sådan vän
 • 5Jesus Jesus
 • 6Jesus du är underbar
 • 7Jag vill ha mer av Jesus
 • 8Framtiden är vår
 • 9Jesus vill jag ära
 • 10Sången vid tronen
 • 11Jag vill ära ljuset
 • 12När sången har tystnat
 • 13Kom nära mig
 • 14Du är värdig
 • 15Ära vare Gud