CRLP 120, CRKS 120

1978
Cover : CRLP 120, CRKS 120

Sångarevangelisterna Urban & Malte sjunger.

 • 1Jesus lever, så ljuder ropet
 • 2Han mig löste
 • 3Skyddad i Guds hand
 • 4Jag fick lämna mina frågor
 • 5Räck mig din hand
 • 6Bubblar
 • 7Jambo sana
 • 8Jesus din vän
 • 9Sjunger halleluja
 • 10Det gryr mot dag
 • 11Låt mig vandra nära dig
 • 12When the saints