CRLP 118, CRKS 118

1976
Cover : CRLP 118, CRKS 118

Sångarevangelisterna Urban & Malte sjunger.

 • 1Hans namn är Jesus
 • 2Min barndomstid
 • 3Vi vill leva helt för Jesus
 • 4Jag vet att han finns
 • 5En ny skön sång
 • 6Jeg er et K
 • 7Vänta lite längre o Jesus
 • 8Hemma på himmelens strand
 • 9Om det kärlek ej är
 • 10Jag tror på Jesus
 • 11Kom in i Guds ark