CRCD 170

2010
Cover : CRCD 170

Sångruppen Ackord, Lidköping sjunger  L I V E – Inspelad i Stenhammarkyrkan 7 mars 2010.

 • 1Jag aldrig har ångrat
 • 2Liten fågel förnöjd
 • 3Mitt hem bortom bergen
 • 4O store Gud
 • 5Du hemmets jord
 • 6Gud i naturen
 • 7På min blomsteräng
 • 8Hav tack o Jesus
 • 9Ovan där
 • 10När Guds röst till välkomst ljuder
 • 11Frukta ej stormen