CRCD 168

Cover : CRCD 168

George Plesa är socialarbetare och arbetar på Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärtas barnsluss ”Casa Blanca” i Bukarest. En duktig sångare och evangelist.